Special Plaza

ศูนย์รวมความรู้ ความรัก ความเข้าใจ เพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษและครอบครัว

ห้องเรียนร่วมสำหรับเด็กพิเศษช่วงปิดเทอม

สวัสดีค่ะทุกท่าน
อ้อไปร่วมประชุมกับเครือข่ายครอบครัวที่ต้องการการดูแลส่งเสริมเป็นพิเศษ
ได้พบคุณพ่อคุณแม่คุณครูและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ
ที่กำลังจะร่วมกันทำงานสร้างเครือข่ายครอบครัวให้เข้มแข็ง
หากท่านใดสนใจอยากได้รับข่าวสาร แจ้งอ้อมาได้นะคะ

ทำให้ได้ทราบข่าวว่าปิดเทอมนี้ทาง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ร.ร.สาธิตลอออุทิศ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
เปิดรับเด็กพิเศษเรียนร่วมมีทั้งระดับอนุบาลและประถมนะคะ
จึงฝากประชาสัมพันธ์ไปยังครอบครัวที่จะได้รับประโยชน์ด้วยค่ะ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ อ.วรรณวิมล 02 244 5525

Leave a comment »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.